Skontaktuj się z nami

Dane spółki

PANEGARA spółka z o.o.

Spółka wpisana do Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy
w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy

NIP: 5223031891
REGON: 361763089
KRS: 0000562681
Kapitał zakładowy: 443.000,00 złotych